Jak vybrat vyhovující erp systém pro firmu?

Co to je erp systém?
Nejdříve si řekneme, co to vůbec erp systém je. Erp systém, anglicky Enterprise Resource Planning, slouží k plánování vašeho podnikání. Jednoduše na vašem počítači řídí plánování, marketing, nákup, prodej, a tak podobně. Vybrat si erp systém není vůbec jednoduché ani jednoznačné. Pokud si nevíte vůbec rady, zde vám shrneme pár faktorů, které by vám mohly při výběru pomoct. A mějte na paměti, že Erp systém neautomatizuje práci, pouze ji vám či vašim zaměstnancům usnadňuje. 🙂

Výběr erp systému
Nejdříve si musíte analyzovat a určit potřeby vás či vaší firmy. Erp systém musí být efektivní pro vaše podnikové cíle a procesy, jinak to vůbec nemá smysl. Erp systémy nejsou zdarma a proto při jejich výběru je potřeba najít kompromis mezi cenou a výnosem samotného systému. Při takovém výběru nikdy nezapomeňte na hlavní myšlenku – zjednodušení jednotlivých procesů podniku, evidence, shrnutí a zpřehlednění statistik.

erp systém

Vaše přidané hodnoty
Vaše firma je vašimi postupy jedinečná. To znamená, že pokud si vyberete krabicový erp systém, nebudete jediní, kdo odvádí práci tímto způsobem, protože tento systém už pravděpodobně využívá někdo jiný.

Cena, údržba, provoz
Při dostatečně velkém rozpočtu si můžete nechat udělat erp systém na míru, aby splňoval všechny požadavky a plnil všechny funkce, které vaše firma vyžaduje. Pokud nebudete mít velký rozpočet, můžete vyhledat nějaký krabicový erp systém, který bude splňovat alespoň některé požadavky. Také mějte na paměti, že erp systém vyžaduje údržbu a musí být nadále podporován při jeho používání.

ERP systém

Přístup a bezpečnost
Pokud již budete nějakou dobu erp systém používat, může se zde nashromáždit nevyčíslitelné množství dat. Proto byste měli myslet na to, kdo má k těmto datům přístup, čí ta data budou, a jak se s nimi bude zacházet. Jak vybrat erp systém Strelec.pro? Při výběru erp systému vždy berte v potaz, zda to nemůže být problematické pro vaše zaměstnance a jak se jim se systémem bude pracovat.